Apie mus

Jau tris dešimtmečius projektuojame ir statome ypatingai svarbius infrastruktūros objektus: elektros linijas ir pastotes, kelius ir gatves, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklus bei valyklas, miestų aikštes ir poilsio erdves, viešosios paskirties statinius bei kt. Esame energetikos objektų statybos lyderiai bei pagal apyvartą – viena iš didžiausių Lietuvos įmonių statybų sektoriuje. Vystome prekybą elektros kabeliais ir kitais elektrotechnikos komponentais. Šiuo metu „Žilinskis Co“ dirba apie 300 profesionalų, iš kurių daugiau nei 80 proc. turi aukštąjį inžinerinį, inžinerinį arba profesinį techninį išsilavinimą. Įmonės turimi resursai ir ilgametė darbo patirtis leidžia laiku ir pirmuoju bandymu įvykdyti projektus, kurių vertė yra 20 milijonų eurų ir daugiau.

Misija

Kurti ir diegti vertingus infrastruktūros sprendimus, užtikrinančius socialiai atsakingos ir novatoriškos kompanijos veiklos plėtrą.

Vizija

Lyderiauti Lietuvos bei įsitvirtinti tarptautinėse rinkose pažangiai plėtojant verslą.

Vertybės

how_to_reg

Profesionalumas

Nuolat keliame darbuotojų kvalifikaciją bei formuojame besimokančios organizacijos kultūrą. Skatiname kūrybiškumą bei inovacijas. Nuolat siekiame tobulėti.

Dinamiškumas

Nuolat stebime rinką bei jos pokyčius, todėl greitai prisitaikome prie naujų užsakovų poreikių.

Integruotas požiūris

Integruodami ilgalaikę patirtį bei žinias, mokslinį potencialą, technologijas ir inovacijas siekiame, kad mūsų teikiami infrastruktūros sprendimai sukurtų didesnę vertę klientams.

check_circle

Atsakomybė

Mūsų tikslas – būti skaidria bendrove bei pilietinės visuomenės nare. Jausdami ir prisiimdami atsakomybę už kompanijos vykdomą veiklą, jos įtaką aplinkai ir visuomenei, vadovaujamės atsakingo verslo principais.

Kokybė

Mes siekiame tapti lyderiais kiekviename mūsų verslo aspekte: kasdien vystydami savo komandos narių gebėjimus ir kompetencijas, investuodami į mokslo plėtrą bei socialinius projektus, projektuodami ir statydami naujus infrastruktūros objektus, atlikdami kasdieninius užsakymus. Siekiame būti lyderiais savo finansiniais rezultatais, pasiekimais, inovacijomis bei elgsena visuomenėje.

Šiuo tikslu kompanijoje įdiegėme integruotą kokybės, darbuotojų kompetencijų ugdymo, sveikatos ir saugos bei aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinių standartų ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 reikalavimus.

Meniu