Bendrosios privatumo politikos nuostatos

Malonu, jog domitės mūsų teikiamomis paslaugomis ir lankotės mūsų internetiniame puslapyje. Vertindami Jūsų privatumą siekiame užtikrinti, jog naršydami mūsų svetainėje jaustumėtės saugiai.

Jūsų pateikiami asmens duomenys mūsų svetainėje yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose ir nustatančiuose aktuose numatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir taisyklėmis.

  1. Asmens duomenų tvarkytojas yra bendrovės „Žilinskis ir Co, UAB“,„ Projektai ir Co“, UAB, „Elektra LT“, UAB, „Energetikos tinklų automatika“, UAB, Elektra PL Sp. z.o.o., A. Žilinskis ir Ko, UAB (toliau – Bendrovės).
  2. Asmens duomenų tvarkytojas analizei ir statistikai renka šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, apsilankymų istorija puslapyje.
  3. Jūsų duomenys renkami, apdorojami ir naudojami šiais tikslais: apsilankymų analizės, statistikos, paslaugų teikimo, rinkodaros, partnerių ir darbuotojų paieškos.
  4. Interneto svetainėje naudojami duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai – slapukai (angliškai – „cookies“), leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti kliento naršyklę ir prisiminti besilankančio kliento parinktis. Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais.
  5. Asmens duomenų tvarkytojas imasi visų priemonių, siekdamas apsaugoti surinktus asmens duomenis ir užtikrina, kad informacija nebus perduota trečiosioms šalims.
  6. Klientas turi teisę bet kada kreiptis į Bendroves ir gauti informaciją apie savo asmens duomenis ir su jais susipažinti, reikalauti suteikti prieigą prie savo asmens duomenų, reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, reikalauti apriboti savo asmens duomenų naudojimą, reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Taip pat turi teisę atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą apdoroti asmens duomenis.
  7. Jei pageidaujate, jog Bendrovės suteiktų informaciją ir leistų susipažinti su savo asmens duomenimis arba pašalintų visus apie Jus sukauptus duomenis, kreipkitės el. paštu [email protected] su laisvos formos prašymu.
  8. Statistikai ir analizei renkami asmens duomenys saugomi penkerius metus nuo paskutinio apsilankymo dienos.
  9. Asmens siųstas gyvenimo aprašymas, kandidatuojant paskelbtai pozicijai užimti, duomenų bazėje saugomas 6 mėnesius.
  10. Bendrovės pasilieka teisę vienašališkai keisti privatumo politiką laikantis įstatymų numatytų reikalavimų.

 

Meniu