LITPOL Link jungties 1 etapo išplėtimas

„LitPol Link“ jungties išplėtimo 1-as etapas – tai vienas iš Lietuvos infrastruktūros plėtros projektų, kuriuo rengiamasi prisijungti prie Kontinentinės Europos tinklų techninių sąlygų įgyvendinimo ir sinchronizavimo. Projekto statybos metu bus įrengti 400/330 kV galios autotransformatoriai, užtikrinantys nemažesnį kaip 1800 MVA elektrinės galios pralaidumą, bus vykdomi Alytaus 400 kV ir 330 kV skirstyklų išplėtimo ir kiti pertvarkymo darbai.

Projektai ir Co šiame projekte atsakingi už techninio ir darbo projektų parengimą bei statybą leidžiančio dokumento gavimą.

Meniu