Socialinė veikla

Mes tikime, kad vadovaudamiesi Atsakingo Verslo principais prisidedame prie pilietiškos visuomenės ugdymo bei padedame spręsti aktualias socialines bei saugumo problemas.

Švietimas ir kultūra

Remiame kultūros centrus, mokyklas, muziejus, labdaros ir paramos fondus.

Bažnyčių bendruomenės

Dalį uždirbto pelno skiriame bažnyčių bendruomenių poreikiams, savo lėšomis atliekame pastatų remonto darbus, įrengiame apšvietimą.

Savivalda

Remiame Lietuvos savivaldybes, skirdami lėšų miestų šventėms, įrengdami
laisvalaikio praleidimo vietas.

Sportas

Remiame įvairių šakų (dziudo, futbolo, teniso) sporto klubus ir sportuojantį jaunimą.

Meniu